PŘIHLÁŠKA DO AUTOŠKOLY

Dokumenty a testy
Přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti najdete ke stažení v Důležitých dokumentech (viz níže.)

Přihláška : zde  

Potvrzení o zdravotní způsobilosti
: zde

Závěrečné testy si můžete vyzkoušet na stránkách Ministerstva dopravy: zde 

Od 1.10.2021 je navýšen počet otázek o 70 zde si je můžete vyzkoušet: zde


Důležité dokumenty

Přihlášku (ke stažení: zde) si oboustranně vytisknete, případně vyzvednete na vrátnici Brno, Lidická 77
(denně otevřeno od 7 - 21 hod) nebo u nás na učebně, uterý nebo čtvrtek od 15-17 hod ,kde probíhá i výuka teorie.
Tuto žádost vyplníte dle občanského průkazu, řidičského průkazu, včetně PSČ a připojíte podpis.
U mladších osob 15 let je nutný ověřený podpis zákonného zástupce - skupina AM.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti si necháte potvrdit u svého praktického, závodního nebo dorostového lékaře na určený tiskopis (ke stažení: zde).
Potvrzení lékařů specialistů je neplatné. Lékařský posudek má platnost 3 měsíce před podaní žádostí v autoškole.

Při podání žádosti je potřeba také platný občanský průkaz (cizinci - potvrzení o trvalém pobytu v ČR), řidičský průkaz (pokud již vlastníte ŘP pro jinou skupinu).

Učitelé autoškoly Holas

Vojtěch Holas / Lucie Kuledíková / Pavel Procházka / Tomáš Pavlíček / Miroslav Mašíček/
Helena Marie Harvotová

Zahájení kurzů

Žádost donést každé úterý nebo čtvrtek od 15:00 - 17 hod. Učíme podle nových osnov, proto vypadá zkouška z údržby vozidla. Nicméně i o této kapitole si něco řekneme.
Aktuální test si můžete vyzkoušet na stránkách Ministerstva dopravy (https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro).

Výuka se tedy skládá z teorie jízdy, nauky o konstrukci, zákon 361/2000, praktického výcviku, údržba vozidla + jízdy, celkem 28 x 45 minut.
Zkouška pouze z praktické jízdy s vozíkem je bez testů !!!!!
Pro skupiny AM,A1,A2,A je možno zapůjčit helmu a rukavice. Doporučujeme mít vlastní.

Průběh praktické výuky

Praktická výuka probíhá celkem ve třech etapách, ve kterých se seznámíte s vozidlem a naučíte řízení.

I. etapa
Autocvičiště - 7 vyučovacích hodin (seznámení s vozidlem, správný posez, zrcátka, startování, rozjezd, zastavení, couvání, řazení rychlostí, jízda mezi kužely). Učitel přiveze a odveze žáka z autocvičiště.

II. etapa
Jízda v mírném provozu s nápovědou učitele - 12 vyučovacích hodin.

III. etapa
Samostatná jízda městem s určenou trasou - 9 hodin.

Závěrečné zkoušky

Testy a jízdy probíhají na Magistrátu města Brna, Šumavská 35, 4.patro,vchod z marketu Lidl. Před závěrečnou zkouškou je třeba mít zaplacen poplatek za zkoušku, který se platí MMB a to na Kounicova 67 Brno, odbor dopravy. Na závěrečnou zkoušku je potřeba si sebou vzít doklady: OP, žádost, doklad o zaplacení zkoušky + lékařská prohlídka. V případě rozšíření ŘP: OP, ŘP, průkazka účastníka autoškoly.

I. Test PPV - doba 30 minut. Test musí být klasifikován jako prospěl. Jinak nelze dál pokračovat ve zkoušce na praktickou jízdu ! ! !

II. Zkouška z jízdy - Před výjezdová kontrola vozidla cca 5 min,30 minut jízdy městem s komisařem a učitelem. Důraz kladený na seřízení sedadla, zrcátek, pásů, rozjezd, směrovky, jízdu v pruzích, couvání, parkování do kolmého a podélného stání, přednost zprava, samostatná ekonomická jízda a zároveň bezpečná bez závažných přestupků v provozu.
Každou neúspěšnou zkoušku lze opakovat hned jak je volný termín tzn. za 2 dny, nejpozději do 1 roku od první zkoušky. 

!!! Pozor !!!

od 1.7.2021 po 3 neúspěšných zkouškách z praktického výcviku (jízdy) se opakují celé praktické jízdy v autoškole

tzn. 14 x jízda po 1,5,hod !!!!!

Úspěšní absolventi AŠ, kteří prospěli ze všech zkoušek, si zažádají o řidičský průkaz na Magistrátu města Brna Kounicova 67,Brno, ostatní úspěšní uchazeči mimo brněnští mohou požádat tak též na MMB, nebo kdekoliv v České republice obec s rozšířenou působností. Poplatek 200,- Kč + OP ,focení na řidičský průkaz je na místě MMB, Žádost + lékařský posudek, řidičský průkaz sebou.
Úřední hodiny MMB: PO a ST 8 - 17 hod. Út a PÁ 8 - 12 hod.

Učebna
Brno, Lidická 77, v areálu REAL SPEKTRA pro 10 žáků.
Kancelář -
podání žádostí - úterý a čtvrtek 15:00 - 17:00 hod.
Jízdy - pondělí - neděle od 7:00 - 21:00 hod. (střídání na Lidické 77)

Vytvořte si webové stránky zdarma!